В разразилите се напоследък спорове в медийното пространство по тема държавен план-прием 2018/19 за профилираните и професионалните училища на област Русе зачестява позоваването на Гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура като отправна точка за негативни оценки, дискредитиращи я като учебно заведение.
ПГДВА е най-старото училище в Русе - първото Столарско училище в България. Поколения ученици са завършили тази школа за проектиране и производство на мебелни изделия през годините, оставяйки ненадминати образци на класически мебели,свързани с дърворезбарското изкуство - примери от богатата история на училището  са изработката на владишкия трон в църквата „Св. Троица“, както и иконостаса на църквата „Св. Богородица“. Днес наши бивши ученици работят в десетките мебелни фирми в града ни, като много от тях са на ръководни позиции.
Вярно е, че в 135-годишната история на Гимназията е имало и неблагоприятни години, дължащи се на различни причини. Една от тези години беше учебната  2015-16 , когато беше реализиран прием само в задочна форма на обучение. Това единично обстоятелство обаче не може да бъде предпоставка за кампания, позоваваща се на лъжливи твърдения като тези, че Гимназията е пред закриване, че сградата на Гимназията е определена за други цели и още и още неправдоподобни твърдения, които се тиражират и до днес. Особено фрапиращо е неотговарящото на истината твърдение, че Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура: „от години не може да се справи с приема и дори две години е нулев, защото не може да събере нито един нов клас“. През последната учебна година в ПГДВА беше реализиран прием от четири паралелки, едната от които - в задочна форма.  
В конюнктурата на днешния ден неверни и изопачаващи истината твърдения за едно емблематично училище за нашия град - Гимназията по дървообработване и вътрешна архитектура - дискредитират училище с традиции и с многобройни успехи през годините. Може да споменем само малка част от постиженията на наши ученици, сред които са престижни награди от традиционната Национална панорама на професионалното образование в Пловдив. Завоювани са златни медали за участие със стилни мебели от масивна дървесина и дърворезба през последните пет последователни години. Във витрината на училището има и златни медали от националния конкурс „Бог е любов“ за изработка на домашни иконостаси и иконографски композиции.
Всяка година наши ученици се представят в дизайнерски конкурс от общоградски мащаб под патронажа на РУ „Ангел Кънчев“ и като лауреати на призови места получават предимство за прием в специалността „Промишлен дизайн“. Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура събира ежегодно ученици от целия град за участие в конкурса „Мисли в зелено“, представящ детското въображение в изключително оригинални композиции, изработени от рециклирани материали. Конкурсът се организира от Гимназията с подкрепата на фирми от мебелния бранш и екологични клубове и организации от града и областта.
Днес  училището става все по-перспективно поради бързо увеличаващите се нужди от мебелисти, тапицери, специалисти, технолози и дизайнери на мебели. В града, в който има най-много мебелни фирми в страната, единственото училище, което подготвя професионални кадри за тези фирми, е особено значимо.
През изминалия месец бяха проведени срещи с представители на мебелния бизнес, на които бе заявена изключителна подкрепа  за Гимназията по дървообработване.     Подкрепа оказаха  мебелни фирми като „Ирим“, „Ринко-Интериор“, „Грифон“, „Фантастико мебел“, „Престиж“ и много други. 
Наши ученици от години провеждат учебната и производствената си практика в мебелна компания „Ирим“, където реализираме и дуално обучение. Желанието на мебелните фирми за сътрудничество с Гимназия по дървообработване е сигурен знак за бъдещи още по-добри условия на обучение, на труд и заплащане, обвързващи училище и бизнес, защото цялостната държавна политика е насочена към стимулация на икономиката и на създаване на кадри за нея.
Широка е обществената подкрепа за Гимназията по дървообработване, даваща ценна професия на своите ученици вече 135 години. Нека се позовем на думите на баща и син, изградили една просперираща мебелна фирма в страната - „Ирим“:
Иван Иванов (баща): „Нашето сътрудничество с ПГДВА не е от днес. Моят по-голям син израсна в това училище, изучи професията на мебелист и сега заедно с брат му са  моята дясна ръка в управлението на бизнеса. Учениците, работещи при нас, получават не само добри условия на труд, но и познания за най-модерния начин на производство и технологии. В училище изучават фундамента на професията, а при нас - най-модерните авангардни технологии“.
Николай Иванов (син): „Имах честта да завърша Гимназията по дървообработване. Гордея се, че получих толкова добра професионална подготовка. Радват ме младите попълнения от ПГДВА, които идват при нас на практика - креативни и любознателни“.
А председателят на Русенската стопанска камара  споделя: „За завършилите ПГДВА винаги ще има осигурени работни места. Техните заплати са едни от най-добрите в града, а професията им ще се цени и търси все повече“.
Всички професии са важни и значими, когато са нужни на обществото.
Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура е училище от по-миналия век, но е училище на настоящето и особено на бъдещето. В него учат част от децата на Русе и то е отворено за децата на града ни. Нека никой не си позволява опити да омаловажи значението му, да снижи ролята му за обучение в ценни професии и да попречи на новото ръководство на Гимназията да чертае бъдещето му.

Мариана ГЪРКОВА,
директор на ПГДВА „Йосиф Вондрак“