37 деца, които биха могли да бъдат осиновени, не могат да си намерят семейство - толкова са дечицата, които подлежат на осиновяване, но към края на 2017 г. все още никой не ги е пожелал. Това съобщи и.д.директор на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Благомил Благоев, който е и главен юрисконсулт на дирекцията. Истината е, че въпросните 37 деца са с достатъчно тежки увреждания, те са от станалия кошмарно известен преди време дом в село Могилино и най-вероятно това са причините те да остават вписани в регистрите вече от доста време. 
А през изминалата година са осиновени общо 38 момичета и момчета в Русе. 29 от тях, напълно здрави деца, в голямата си част до 3-годишна възраст, са си намерили дом в България, като 4 са зарадвали русенски семейства. Други 9 невръстни русенчета, с леки физически проблеми, са били осиновени в чужбина, каза Благоев. И припомни, че регистърът за международните осиновявания се води от Министерството на правосъдието, като в него се вписват деца, които не са били приети най-малко от трима български осиновители в продължение на 6 месеца. За други 28 деца са били направени откази за вписване в осиновителския регистър, тъй като част от тях са били прибрани отново в биологичните им семейства, а други, вече навършили 14 години, сами са се отказали от това.
Русенският съвет по осиновяването е заседавал 52 пъти през 2017 година, гласувал е 31 решения за намиране на подходящ осиновител и още 2 за предоставяне на документите на три деца за международно осиновяване. Общо в страната в момента кандидат-осиновители са 660 семейства, от тях 40 са русенски.