Учени от Станфордския университет успяха да отстранят туморни клетки от мишки, страдащи от неизлечим метастазен рак. За тази цел изследователите са вкарали в злокачествените тъкани малко количество имунностимулиращи препарати. Това става известно от прессъобщение на сайта MedicalXpress.

Т-лимфоцитите – имунни клетки – разпознават и атакуват клетките, сред които и туморните, които носят определени антигени. Въпреки това с развитието на рака злокачествените тъкани придобиват устойчивост към Т-клетките. В резултат на това имунният отговор остава неефективен. За борба с устойчивите тумори лекарите използват например хибридни белтъци, с чиято помощ лимфоцитите се препрограмират и стават по-ефективни срещу рака. Но този и други подходи са скъпоструващи или могат да причинят нежелателни странични ефекти.

Новият метод предвижда инжекция в туморната тъкан на къс участък ДНК, наречен олигонукреотид CpG. Той засилва синтеза на белтъка OX40, намиращ се на повърхността на Т-клетките. Друго вещество, вкарвано в злокачествената тъкан е антитяло, свързващо се с OX40. То помага да се „настроят“ лимфоцитите, намиращи се вътре в тумора, за борба с рака.

В резултат на това учените получават малка популация от Т-клетки, които се борят само със злокачествената тъкан. Впоследствие те може да напуснат тумора и като попаднат в други участъци на тялото да разпознаят всевъзможни метастази. При мишките, болни от рак на млечната жлеза, инжекцията предизвикала умаляване не само на обработеното от лекарството новообразувание, но и на незасегнатите тумори. Това дало възможност значително да се увеличи продължителността на живота на опитното животно.