Снимки и документи, свързани с хлорните обгазявания на Русе през 80-те години на 20 век и първите протести на русенци, родили гражданското общество, са включени в европейския проект „Courage“, съобщиха от Историческия музей. С тези материали РИМ участва в електронната база данни на проекта, освен това е създал промоционален клип в сайта за видеосподеляни Ю Тюб, който представя екологичната катастрофа в Русе в последните години на социализма. Информацията бе изнесена вчера, в деня за признателност към жертвите на комунистическия режим. По този повод от музея припомниха и историята на обгазяванията от румънския комбинат „Верахим“ и първия митинг срещу хлорния геноцид, организиран на 28 септември 1987 г. от 6 служителки в „Паркстрой“. 
Проектът „Courage“ изследва културното наследство на несъгласие (т.нар. културна опозиция) в бившите социалистически страни. Целта е създаването на онлайн база данни за колекциите със свидетелства за противопоставяне срещу действията на тоталитарните режими. В проекта участват научни и културни институции от Унгария, Полша, Германия, Чехия, Румъния, Великобритания, Литва, Хърватия и Словакия. Електронният регистър е на: http://cultural-opposition.eu/.         У