България е сред първите пет страни в ЕС, в които се плащат най-високи екологични данъци в общността, показват данни от анализ на Евростат. Екологичните данъци у нас съставляват дял от 9,6 на сто в общите приходи от данъци и социални вноски през 2016 г., при среден показател за ЕС от 6,3 на сто. Това обаче явно не помага за изчистването на природата ни. През миналата година Съдът на Европейския съюз осъди България заради систематичното превишаване на допустимите норми за замърсяване на въздуха и липсата на мерки за овладяване на проблема от години, а Европейската комисия стартира наказателна процедура. 
Събраните екоданъци у нас през 2016 г. са били в размер на 1,334 млрд. евро. Най-голям дял от тях се пада на таксите върху енергията /включително горивата за транспорт/ - около 75 на сто, като останалите сегменти са приблизително 20 на сто от данъци върху транспорта /без горивата/ и около 5 на сто такси от замърсяването на околната среда и ресурсите. 
Европейската статистика разграничава четири различни категории екологични данъци: от енергията /всички видове горива за транспорт/, транспорта /внос или продажба на МПС, регистрация на МПС и др./, замърсяването на околната среда и ресурсите. 
Екоданъците все повече се използват, за да повлияят на поведението на икономическите оператори, независимо дали са производители или потребители. Тези данъци могат да бъдат използвани от правителството за увеличаване на разходите за опазване на околната среда или ефективно управление на природните ресурси, показва анализът на Евростат.