Препоръки, но без конкретни предложения, уточняващи въпроси, коментари и, разбира се, популистки изказвания от опозицията - така преминаха в по-голямата си част продължилите около два часа обсъждания за бюджета за 2018 година на вчерашната извънредна сесия. Въпреки съпротивата на част от опозицията, най-важният финансов документ беше приет, като тази година общината ще харчи бюджет в размер на 134 646 845 лева. Традиционно шефката на общинската дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева представи подробно рамката на бюджета, който преди това бе обсъден във всички комисии. 
16 общински съветници се изказаха на вчерашното заседание, като в крайна сметка само едно предложение беше подложено на гласуване. То дойде от Иво Пазарджиев от „Патриотите, ВМРО“, според когото не е нужно в бюджета да се заделят 20 000 лева за обществен посредник. След като не сме в процедура, няма нужда от тези пари, а и обществен посредник няма как да бъде избран в мнозинството на сегашния общинския съвет, посочи той. Пазарджиев предложи средствата да се насочат към подобряване на условията в сградата на общината, тъй като администрацията трябва да работи в приветливи условия, а в момента в някои части лъха на социализъм. 
Пенева обясни, че по всяко време е възможно да се направи така корекция, а кметът Пламен Стоилов отбеляза, че може да се появи качествен човек и е по-добре парите да ги има. Що се отнася до ремонтите, той посочи, че от няколко години е започнало подобрението на сградния фонд на общината, като се дава предимство на обектите, където се работи с граждани. 
Сред предложенията, които постъпиха в хода на гласуване на бюджета, беше това за всяко новородено второ дете с родители с местожителство в общината и завършено средно образование, да се дават 2000 лева след раждането. Кметът Строилов се ангажира да възложи анализ на предложението и по едно становище на правната и финансовата дирекция. През 2016 в общината са родени 1477 деца, а през миналата година 1351, като не повече от 400 са второ дете, което означава, че са необходими около 800 хиляди лева, показват изчисленията на инициаторите на предложението. 
Една от темите, която стана обект на дискусия, бе свързана с читалищата и по-конкретно искането на 3000 лева за ремонт на читалище „Христо Ботев“. Оказа се обаче, че такова искане липсва от секретаря на читалището, а се поставя от съветник. 
Ако постъпи такава докладна, има механизми да се намерят пари. Всяка година се отделят целеви средства за ремонти на читалищата, каза кметът. Неговият заместник Димитър Наков отбеляза, че експерти от дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“ са извършили оглед на всички читалища в общината и за всяко едно от тях е изготвен списък с неотложни мерки за аварийно укрепване - основно по покриви, водоплътни тротоари, дограма. Няма читалище в цветущо положение, но по спешност се взема решение и се прави списък, като се кара поред подобно на детските площадки, обясни Наков. 
За първа година имаме бюджет с рамка, надхвърляща 130 милиона. Очакваме тя да се увеличи с още 20 милиона, тъй като съвсем скоро предстои да бъде обявено решение за проектите по програмата за трансгранично сътрудничество, където има входирани четири проектни предложения. Бюджетът е изключително балансиран и прагматичен. Това е един от най-добрите бюджети в последните 20 години, каза кметът. Той благодари за конструктивните коментари и предложения, като допълни, че ще бъде прието всяко, което е в интерес на гражданите. Който гласува „против“, не приема политиката на общината за възраждане на Русе, отбеляза още Стоилов, като допълни, че с или без подкрепата на опозицията възраждането на града се случва.  
С много похвали към администрацията и цялото ръководство на общината, с пожелания за успех и ръкопляскания бюджетът беше приет с 38 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържали се“.