Съюзът на Дунавските овощари е силно обезпокоен от проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. В нея се казва, че през кампания 2018 няма да се приемат заявления по мярка 10 „Агроекология и климат“ с изключение на дейности по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“. Вчера от съюза призоваха другите сдружения от бранша да се присъединят към протестното писмо, което ще бъде изпратено до аграрното министерство.
Има застрашени по 2-3 сорта от всяка култура и много овощари поддържат тези градини само заради подпомагането, защото иначе не могат да покрият разходите. Тези, които са били одобрени досега, ще продължат да получават субсидията, но нови няма как да кандидатстват. Някои са кандидатствали по друга мярка - за затревяване на междуредията, която изключва възможността за едновременно финансиране и по мярка 10. Става въпрос за суми от порядъка на над 700 евро за хектар, обясни председателят на Съюза на дунавските овощари Николай Колев.
Защо има средства за застрашени от изчезване местни породи, а за застрашени стари сортове няма? Дали липсата на финансиране няма да застраши поддържания брой стари сортове от фермерите? Миналата година отново приоритетно беше отворен прием само за животновъдството и след протести беше допуснат и прием за стари сортове. Оставаме с впечатлението, че умишлено се създава напрежение между два от най-изоставените отрасъла в земеделието. Явно овощарството и зеленчукопроизводството не са сред приоритетите на МЗХГ, казват от браншовия съюз.