Недостигът на квалифицирани кадри в икономиката може да се компенсира със съкращения в администрацията. Това е един от изводите в проучване на „Капитал“ и „Колиърс Интернешънъл“ за загубите на човешки капитал в страната, представено на 12-ата годишна среща на бизнеса с правителството.
Сега в публичния сектор са заети около 10% от работната сила, което е твърде голям процент, коментира Марк Робинсън, специалист по пазарни проучвания в Централна и Източна Европа в „Колиърс“. Той изрази надежда, че с въвеждането на електронно управление това ще се промени. Вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за административната реформа, прогнозира, че служителите на гише в администрацията ще намалеят с около една трета в рамките на следващите до 5 г. Причината е въвеждането на новия модел административно обслужване, при който постепенно отпада задължението на гражданите да изискват от държавата различни видове удостоверения.
Друг източник на квалифицирани кадри според международното проучване е обратната миграция на българите, живеещи в чужбина. Всяка година около 25 хил. българи напускат страната, а приблизително половината от тази бройка - 11.5 хил., се връщат.  Повишаването на заплатите у нас в този случай не е достатъчно като стимул. Голям неизползван потенциал има жилищната политика. Ангажимент на общината да предостави добри жилища би могъл да се превърне в стимул дори за потенциален инвеститор да вземе окончателно решение къде да базира производството си, даде пример Дончев. В България има голям брой необитавани и рушащи се жилища, като често дори собственикът е неизвестен. 
През тази година ще бъдат организирани срещи между българи, живеещи в Германия и Великобритания, с германски и британски компании, работещи в България. Такава среща вече е преминала успешно във Виена с участието на австрийски инвеститори тук. Отзовали са се 150 българи, които са получили конкретна информация за работните места, които биха могли да заемат, и размера на възнагражденията. Следващите срещи ще са в Берлин и Лондон.
Трети източник на работници са страните извън ЕС и особено православните държави.