Процентът на обявените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) спрямо общия бюджет надхвърля 75% или близо 1,9 млрд. лева. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на публичното представяне на поредната стартирала процедура - „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 72 млн. лв. Очаква се средствата да са достатъчни за финансирането на над 70 проектни предложения в трите категории - микро, малки и средни предприятия.
Към днешна дата общият размер на разплатените средства по ОПИК надхвърля 588 млн. лв. Около 1500 компании са се възползвали от финансирането по програмата. Очаква се до края на програмния период да бъдат обхванати около 3 хил. предприятия.
В края на миналата година бяха подписани договорите с 6 големи русенски фирми за изпълнение на проекти за подобряване на енергийната ефективност. Както „Утро“ вече писа, за реализацията им те ще получат 11,2 млн. лева, от които 85% евросредства.