„У нас нищо не се произвежда, всичко внасяме“. Тази популярна, но абсолютно невярна теза чуваме често в последните години от устата на всякакви носталгици по времето на соца, когато България нямаше валута, с която да внася западни стоки, и затова си произвеждаше сама почти всичко. 
Сега ситуацията е съвсем различна - имаме отворена към света икономика, внасяме доста стоки, които не можем да предложим на конкурентни цени, но затова пък произвеждаме и изнасяме множество други. И този износ расте както на национално, така и на местно ниво.
Последните данни за експорта, обобщени от Института за пазарна икономика, са, че предприятията от община Русе са реализирали износ на стоки за близо 2,7 милиарда лева. Експортът е нараснал с 22,6% за последните три години между 2018-а и 2021 г. Изнесени са стоки за 18 867 лева за всеки един жител на общината.
По ниво на експорта Русе е на пето място. Най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  - 32,4 милиарда лева, следвани от тези в Пловдив (5,3 милиарда лева) и Варна (3,7 милиарда лева). Четвърта е община Бургас със 3,1 млрд. лева. Извън челната петорка останалите са далеч назад. Стара Загора, с която често се сравняваме, реализира продажби в чужбина за едва 1,07 млрд. лева. Което не е изненада, тъй като русенската икономика е експортно ориентирана, а основните приходи на Стара Загора са от продажби на въглища и електричество на вътрешния пазар. 
Данни по общини за 2022 г. статистиката още няма, но без съмнение ще отчетем нов силен ръст. България заема първо място по увеличение на износа на стоки през миналата година в целия Европейския съюз. Той нараства с невероятните 39% до общо 48.3 млрд. евро.