Минната компания „Каолин“ получи първа награда от Българската асоциация за управление на хора в категорията „Най-добър проект за интегриране на образованието в бизнеса 2017“. Единадесетчленното жури от специалисти в бранша раздаде отличия в общо 8 категории. „Каолин“ спечели първото място в надпревара с още три компании за изграждането на Център за дуално обучение във Ветово, който бе официално открит в края на август 2017 г.
В рамките на инициативата производителят на индустриални материали се ангажира с изготвяне на програми, предоставяне на преподаватели, изграждане на модерна материална база и прилагане на опита на германския собственик на дружеството „Кварцверке“.