Броят на имотните сделки в Русенска област през четвъртото тримесечие намалява спрямо миналата година, но се забелязва значителен ръст на регистрираните наеми и ипотеки. Това показват данните в Имотния регистър на Агенцията по вписванията.
За периода 1 октомври - 31 декември са регистрирани общо 1564 сделки с недвижими имоти, при 1710 за същия период на миналата година. Намалението е с около 8,5 на сто. За цялата минала година в имотния регистър са вписани 5334 сделки, което е с 9 на сто по-малко отколкото предходната година.
Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти - жилища, земи, търговски и производствени помещения. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при не повечето от 1/3 от покупко-продажбите. 
Данните на Агенцията по вписванията показват значително увеличение на ипотеките. Техният брой през октомври-декември нараства до 458, което е с 57 на сто повече от миналогодишните 291 за същия период. Изглежда, че значителното намаление на лихвите по ипотечни кредити дава ефект и все повече русенци теглят заеми, като дават в залог вече притежаван от тях имот. Това обаче не означава, че с кредита непременно се купува друг имот, той може да се използва за всичко. Лек ръст е регистриран при учредените законни ипотеки, каквито се вписват (обикновено от банките) когато за обезпечение на кредита служи закупуваният имот. Те са 120 през четвъртото тримесечие. Така че закупените със заем имоти са някъде между 1120 и 458, което представлява доста малка част от регистрираните сделки.
За сметка на намалелите покупко-продажби се увеличават регистрираните наемни договори, показват данните на Агенцията по вписванията. Броят им нараства до 752 спрямо едва 288 за същото тримесечие на миналата година. Въз основа на тези числа не може обаче да се каже, че има някаква тенденция към живот на квартира за сметка покупката на собствен дом. По-скоро все повече наемодатели излизат на светло, регистрирайки договорите си черно на бяло вместо да разчитат само на устни споразумения.