Фонд „Матемантика на бъдещето“ ще финансира за първи път състезанието „Математическа атака“ в два кръга - очен и задочен, съобщиха от Математическата гимназия. В задочния кръг могат да участват всички ученици от 4 до 7 клас, като решат задачите, публикувани на страницата http://mg-babatonka.bg/~web37_math/index.php?st=comp. 
В очния кръг на 24 февруари могат да участват индивидуално ученици от 4 клас и отбори от 5 до 7 клас. Участието е безплатно благодарение на фонд „Математика на бъдещето“ към училищното настоятелство. Регистрацията е на електронната платформа https://goo.gl/forms/hthAcG6hk5emKmnA3 до 21 февруари.