Иск на „ДАВ-Виктор Епщайн“ ЕООД за разрешаване на спор около сключен от нея договор, бе отхвърлен от съда.
През 2014 г. Софийският градски съд е излязъл с решение, според което фирмата на изтърпелия присъда за корупция бизнесмен и бивш общински съветник Виктор Епщайн трябва да плати на Д.Н. 50 851,58 лева, заедно със законната лихва, смятано от 26.07.2012 г. Сумата била обезщетение за получени от мъжа 52 кв. м по-малко в сграда, която дружеството построило. 
Вместо плащане на парите обаче, страните се разбрали фирмата да прехвърли на Д.Н. гарсониера и до 30 май 2017 г. да му плати 10 000 лева. 
На пръв поглед изглеждало, че спорът ще се уреди, но не станало така. Д.Н. отказал апартамента и пред съда в Русе обяснил защо. Оказало се, че върху него има възбрани, една от които е наложена от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Освен това липсвал идентификатор на имота съобразно кадастралната карта на Русе, както и описание на съседите му, на номерацията, площта и съседите на мазата и на процента на припадащите се към имота идеални части от сградата. 
Всичко това притеснявало Д.Н. и затова той не искал въпросния апартамент, а съдът се съгласил, че е прав и отхвърлил иска на „ДАВ-Виктор Епщайн“ ЕООД да признае предварителния договор за окончателен. Наред с това фирмата трябва да плати и съдебни разноски на Д.Н.