Министърът на околната среда и водите Нено Димов даде зелена светлина на комбинирания вариант за изграждане на магистралата меджу Русе и Велико Търново. Пътят ще е с габарит от 27 метра, което означава две платна в посока плюс аварийна лента, а приблизителната дължина е 133 км. Във вторник екоминистърът е подкрепил с подписа си предложението на Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите, който даде положителна оценка по доклада за оценката на въздействие върху околната среда за магистралата. 
Бъдещата магистрала е разделена на три подучастъка. Това са Русе-Бяла (40 км), обход на самия град Бяла (почти 36 км) и Бяла-Велико Търново (малко над 58 км). Стойността на целия проект е около 600 млн. евро, които обаче все още не са осигурени. Надеждите на управляващите са, че необходимото финансиране ще бъде осигурено от оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ или от събраните такси от тол-системата. 
Междувременно от транспортното министерство са поискали т.нар. задание за обхват и съдържание на ОВОС, които вече са публикувани на сайта на пътната агенция. Това е чисто формално, но е стъпка, за да се кандидатства по оперативната програма. 
Едно от условията в решението на Висшия експертен съвет за фазата на проектиране е да се разработят план за управление на околната среда и за собствен мониторинг. Планът за собствен мониторинг трябва да включва мониторинг за качеството на въздуха в населените места, в това число до най-близко разположените жилищни квартали и зони на Русе и село Дебелец. Трябва да има също система от мерки, които да се прилагат при установяване на наднормено замърсяване с азотни оксиди, фини прахови частици и други замърсители, причинени от интензивен трафик и неблагоприятни метеорологични условия. Планът ще се съгласува с РИОСВ в Русе и Търново и съответните регионални здравни инспекции. Освен това е необходимо да се предвиди поставянето на плътни огради от двете страни на магистралата в участъци от защитените зони, за да се намали смъртността на земноводни, влечуги и дребни бозайници. На моста над река Русенски Лом ще се проектират и монтират шумоизолиращи прегради, за да се предпазят прилепите. 
Както „Утро“ писа, комбинираният вариант на трасето предвижда магистралата да минава югоизточно от Русе, западно от Красен, Божичен, Иваново, Две могили, Тръстеник и Екзарх Йосиф, север-северозападно от Обретеник, северно от Брестовица, Ботров и Долна Студена, южно от Джулюница и Белцов и преди да се спусне към Бяла, описва дъга около Ценово, след това продължава източно от Босилковци, докосва западната част на Гара Бяла и излиза от областта южно от Пейчиново. Ще бъдат изградени 22 моста и виадукта с дължина 14 853 м. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез пътни възли. Също така ще има селскостопански надлези и подлези. Проектирани са и площадки за краткотраен отдих. При комбинирания варинат на трасето ще бъдат засегнати 3848 имота с площ 11 725 дка. 
Очакванията са през тази година да стартират процедурите за инженеринг, избор на изпълнител и надзор. За изграждането на магистралата ще са необходими около 3 години и се очаква тя да бъде завършена до 2021-2022 година.