До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, съобщават от НАП. Право на избор имат около 9800 русенци, упражняващи професии, при които сами внасят осигуровките си. 
Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство“, припомнят още данъчните.
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство“, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО.
Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации, като например т. нар. „майчински“ при бременност и раждане, припомнят от приходната администрация. 
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец до изпълнителния директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.
В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избраният и декларираният вид осигуряване, уточняват данъчните.