След добрите за туристическия бранш септември и октомври русенските хотели и места за настаняване постигат по-добри резултати в сравнение с предишната година и през ноември, показват данните на националната статистика. През предпоследния месец на годината в града ни са отседнали 7684 човека, от които 1699 чужденци. Реализираните от тях нощувки са 13 338, които носят приходи от 672 хиляди лева.
В сранение с ноември миналата година оборотите се покачват със 7,5 на сто. Повече са както българските, така и чуждестранните туристи. Реализираните нощувки се увеличават с 800, което се дължи най-вече на повечето отседнали в Русе български граждани. Туристите от други държави са платили за нощувки 245 хил. лева, 36,5% от всички приходи по това перо, което се дължи на факта, че те обикновено избират по луксозните и по-скъпи хотели.
И през ноември на високо ниво остават предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. В тях са реализирани 5746 нощувки или 43% от всички. Най-много обаче са посещенията в четиризвездните хотели - 5906 нощувки. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 378 хил. лева или 56% от всички. 
През ноември в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 6, са пренощували 1329 лица, които са донесли приходи от 85 хил. лева.
Реализираните нощувки в общо 38 хотела и други места за настаняване в областта са средно по 1,74 на човек, при 1,72 за предходния месец. Запълняемостта на легловата база се увеличава до 28%, което означава, че от 100 легла средно по 72 на ден са оставали незаети. 
През ноември 2017 г. с най-голям дял (46.1%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 499, следвани от граждани на Италия - 277 нощувки, и Германия - 261. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция - 218, които са реализирали средно по 1,8 нощувки.