Частните съдебни изпълнители повишават в пъти събираемостта на неплатените данъци в община Русе. Около 75 % от гражданите се издължават в сроковете, предвидени от закона, а за останалата една четвърт се налага да се пускат съобщения, да се издават актове и в повечето от случаите да се стига до принудително изпълнение, коментира Начко Наков, началник отдел „Контрол събиране на местни данъци и такси“ в общината.
Администрацията ползва от 6 години услугите на частните съдебни изпълнители, защото са по-ефективни от публичните изпълнители при НАП и от държавните съдебни изпълнители. 
„Това е разбираемо, тъй като колегите в НАП имат достатъчно голям обем задачи и работа да събират държавните вземания, и съответно вниманието за общинските вземания остава на втори план. Имали сме в периода 2008-2010 г. предавани преписки, на които е обръщано внимание след 3-4 години. Докато при съдебния изпълнител, след като заплатим такса, той веднага пристъпва към връчване на покана заедно с акта със сумите, след което се предприемат и реални действия за удовлетворяване на общинското задължение“, обяснява Наков.
Използването на частните съдебни изпълнители не товари финансово общината, защото впоследствие платената от администрацията такса се начислява към задълженията на длъжника и дългът му нараства с 10 до 30%. При малки суми таксата не е пропорционална върху дълга и затова при задължения под 100 лева общината ги насочва към по-евтиното производство при публичен изпълнител при НАП.
Повишената събираемост в последните няколко години е позволила на администрацията да не увеличава такса битови отпадъци. 
„Това се дължи и на действията на съдебните изпълнители, тъй като образуваните дела през годините дават резултат. Длъжниците разсрочват задълженията си и парите постъпват в бюджета в следващите години, което подпомага текущото изпълнение и компенсира 25-те процента неплащане“, обясни още Начко Наков.
Така се осигурява стопроцентово изпълнение на приходите от местни данъци и такси.