В завода на „Монтюпе“ са инсталирани охладители, които ще се използват през топлите месеци на годината. Направена е и модификация на аспирационните системи на част от сърцарните машини и на един от проблемните карусели. Това са установили инспектори от РИОСВ, които вчера са направили проверка във фирмата. Извън производствената площадка не е засечено разпространение на миризми.
Контролната проверка в „Монтюпе“ е имала за цел да установи дали дружеството изпълнява заложените до края на 2017 г. мерки в инвестиционната си програма, какъвто  ангажимент беше поет на срещата с министъра на околната среда и водите Нено Димов през юли миналата година в Русе. Екоинспекцията подготвя предписание, с което ще изиска фирмата да представи план с конкретни срокове за инсталиране на собствена система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на територията на производствената площадка.