Заплатите на кметовете на Глоджево и Смирненски влизат в Административния съд след жалба на кмета на община Ветово Георги Георгиев, който оспорва две точки от решение на общинския съвет. 
Според Георгиев решението е незаконосъобразно. Той се позовава на текст от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който възнагражденията на кметовете на кметства се определят от общинския съвет, но по предложение на кмета на общината. В случая за Глоджево и Смирненски обаче те са внесени от председателя на местния парламент д-р Мехмед Мехмед на самата сесия, без да са включени в предварително обявения дневен ред.