774 000 лева приходи от управлението на общинска собственост очаква през 2018 година община Ценово, като това е увеличение с повече от 100 000 лв. Планът за приходите от общинска собственост е изпълнен 110%, стана ясно на общественото обсъждане на програмата за управление на общинска собственост. Близо 98% от общинските земи, пасища и мери вече са отдадени за стопанисване, като по-голямата част от постъпленията са от наеми на земи и арендни вноски. От общинската администрация в Ценово отчитат силен интерес към засаждане и отглеждане на градини с трайни насаждения. Повече от 2000 кубически метра дървен материал са добити през миналата година от общинския горски фонд. Постъпленията от наеми на обшински сграден фонд са почти символични, отчитат от общината.