Три са най-належащите приоритети, чието изпълнение ще помогне за намаляване на пътния травматизъм в Русе и региона - изграждане на магистралата до Велико Търново, преобразуване на сегашното опасно кръстовище до „Джъмбо“ в кръгово движение и монтиране на система за видеонаблюдение на възлови места с утежнен трафик в Русе. Това са изводите на Института за пътна безопасност /ИПБ/, огласени от русенския му представител Пламен Митев.
Има нещо сбъркано в цялата организационна схема на борбата с пътните произшествия. В Областната комисия по безопасност на движението се говорят добри неща, но всичко спира дотам и така е в цялата страна. Затова ангажираните с тази тема неправителствени организации се обединихме в този институт. Ще направим всичко възможно посочените от нас приоритети да се реализират, тъй като потърпевшите от катастрофи у нас са 2.5 пъти повече от останалите европейски страни и това трябва да се промени, посочи Пламен Митев.
Създаването на новата организация е препоръчано от ООН и Световната банка, като целите му са изготвяне на обективен анализ за катастрофите и причините, водещи до тях, осъществяване на постоянно наблюдение на дейността на всички институции, отговорни за пътната безопасност. 
Предлагаме три основни стъпки. Първата е създаване на организация за мониторинг на катастрофите, която да предлага на правителствено ниво решения за тяхното предотвратяване. Втората мярка е спешно приемане на стратегия за безопасност на движението, а третата - създаване на стриктна система за събираемост на глобите, за да не е възможно протакане и измъкване както е сега. В същото време трябва да има гъвкави бонуси за бързо издължаване на санкциите, обобщи Пламен Митев.