Екомузеят продължава да държи палмата на първенството при посещенията в музейните обекти в Русе. Това е посочено в отчета за изминалата година на Историческия музей. Залите с вкаменелости на праисторически животни и пресъздадените части от най-забележителните обекти на историческото и природното богатство в Русенско като Ивановските скални църкви и пещерата Орлова чука са били разгледани от 17 852 човека. Справката сочи, че най-голям е делът на учениците от 1 до 12 клас (над 7000) и на индивидуалните посетители - 5204 човека. 
Също по традиция, наложила се в последните години, на второ място по посещаемост се нареждат комплексът Ивановски скални църкви, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Средновековните стенописи са били обект на възхита от страна на 14 431 туристи. Чуждестранните гости са предимно от Япония, Германия, Румъния, Великобритания и идват главно като организирани групи. 
На голям интерес се радват също Средновековната крепост Червен и Историческит музей в Русе, както и Пантеонът на възрожденците, Музеят на градското всекидневие, известен като Къщата на Калиопа, и римската крепост Сексагинта Приста. 
Над 33% от всички посетители на обектите на Регионалния исторически музей са ученици и студенти. Туристите от чужбина, които са проявили интерес към музейните сбирки, са били 20,53%. Това са организирани групи и индивидуални туристи от Япония, Румъния, Белгия, Великобритания, САЩ, Швейцария, Франция, Италия, Русия, Полша, Швейцария, Финландия.
Общият брой на туристите, посетили през миналата година Русе и музейните обекти тук, е 72 170 човека. Това е с почти 8% по-малко в сравнение с 2016 г. След бума на посетители непосредствено след откриването на ремонтираната и обновена къща-музей „Баба Тонка“ и Екомузея, сега вече интересът на туристите се връща към обичайните си стойности. От Историческия музей смятат, че намаленият брой посещения се дължи също на по-малкия брой туристи, пристигнали в Русе с туроператорски фирми, както и на провежданите през активните месеци от годината ремонтни дейности близо до музейни обекти.