И през тази година обновяването на междублоковите пространства по кварталите ще е сред приоритетите за общината. Сред първите обекти за облагородяване попадат терените около блок „Вела Пискова“ във „Възраждане“ и блокове 304 и 307 в „Чародейка“, като общинска администрация вече обяви инвестиционните предложения. Освен това ще се направи отводняване за дъждовните води югоизточно от блок МНО 1 на улица „Капитан Маринов“. 
В новия общински бюджет са включени още седем междублокови пространства, които са в списъка със стратегически обекти за 2018. Нов облик ще придобие теренът около блок „Рупел и „Родопи“, както и около блоковете „Скопие“, „Ниш“, „Битоля“ и „Охрид. Предвидено е благоустрояване на блок „ЦЮР“ и околните му пространства, на блок „Опал“ и бл. „Дружба“, а също и на блокове 106, 107, 108, 109 в кв. „Чародейка“. Нов паркинг и осветление ще бъде направено около блок „Медик“ в „Чародейка“, както и около блок 31 и 33 в кв. „Здравец“.