Д-р Румен Котов е от Враца. Завършил е Медицинския институт в Плевен през 1990 година. 12 години по-късно придобива специалност урология в Медицинския университет в София. Има допълнителни квалификации по здравен мениджмънт от Югозападния университет в Благоевград, ендоскопска урологична хирургия, перкутанни и ендоскопски методи в урологията на Университетска болница „Пирогов“, ултразвукова диагностика, абдоминална ехография, екстракорпорална литототрипсия на пикочни камъни в урологията, работа с източници на йонизиращо лечение, биполярна трансуретрална енуклеация и резекция на простатната жлеза при проф.Раслер в Лайпциг, Германия, флексибилна и семиригидна уретерореноскопия с лазерна литотрипсия при доц.Анакиевски в Медицинския университет във Варна и перкутанна нефролитотомия с лазерна и шок-пулс литотрипсия при д-р Петек в Чехия.
През 2013 д-р Котов създава отделението по урология в УМБАЛ „Медика“ и оттогава е негов началник.

- Д-р Котов, променливото и топло за сезона време оказва ли влияние върху възпалителните заболявания на пикочо-половата система?
- Променливото и нестабилно време води до увеличаване на възпалителните заболявания на дихателната система и няма пряка връзка с инфекциите на пикочните пътища. Те са едни от най-разпространените заболявания, дължащи се на микробни причинители, и заемат второ място след инфекциите на дихателната система. По принцип засегнати са всички възрастови групи, но съществуват някои разлики между двата пола, които се обуславят от анатомичните особености.
Все пак може да се каже, че неподходящото облекло, водещо до прегряване или охлаждане на организма, може да направи човек податлив на пикочна инфекция, но това не е основната причина, която може да превърне здрав индивид в пациент на уролога.
- И все пак коя е причината за възпалителните заболявания на пикочните пътища?
- Причината не е една. За да мога да бъда в полза на русенци, ще се позова на класификационната система, предложена от Европейската урологична асоциация. Тя се базира на клиничното представяне на инфекцията на пикочните пътища, категоризацията на рисковите фактори и наличието на подходящо противомикробно лечение.
Концепцията при диагностиката и лечението на инфекцията на пикочните пътища е разделянето им на неусложнени и усложнени, а заболяванията са цистит, пиелонефрит, рецидивиращи инфекции, асоциирани пикочни пътища и инфекции на мъжката полова система.
Неусложнените инфекции са острите заболявания на долните или горните пикочни пътища, съответно цистити или пиелонефрити при небременни, пременопаузни жени без анатомични или функционални аномалии в уринарния тракт или съпътващи заболявания.
Към усложнени инфекции се причисляват всички мъже, бременните жени, пациентите с бъбречни заболявания и наличието на уретерални стентове, както и съпътстващи имунокомпрометиращи заболявания като диабет и други.
- Какво трябва да знаят пациентите за инфекциите на пикочните пътища?
- Важно е да се знае, че тези инфекции не са като хремата, която без лечение преминава за една седмица, а с лечение за по-малко. Диагностиката и лечението на пикочните инфекции е сложен и отговорен процес, който цели както излекуването на пациента, така и ограничаване на създаването на резистентни към антибиотиците микроорганизми. Това се постига с екипна работа, в която участват уролог, клиничен микробиолог и фармаколог.
- Кой са най-често срещаните възпалителни заболявания в областта на урологията?
- На първо място това е острият цистит, който по-често се среща при жените. Доказано е, че една от пет жени е боледувала или ще боледува поне един път в живота си от това заболяване. Причината е късата и широка женска уретра, която не може да възпрепятства попадането на микроорганизми в пикочния мехур. Най-често това се случва по време на полов акт. Важно е да се отбележи, че циститът не е полово предавана болест. Просто по време на акта късата женска уретра се отваря за момент и пропуска намиращите се във входа на влагалището микроорганизми, които нормално се намират там, но попаднали в пикочния мехур, се закрепват за лигавицата на стената му и я възпаляват. Оплакванията се чести болезнени позиви за уриниране с отделяне на оскъдно количество урина, придружени с парене и чувство на невъзможност за изпразване на пикочния мехур. Възможно е и появата на кръв в урината. 
Острият пиелонефрит е възпалително заболяване на бъбреците и се среща 2-3 пъти по-често при жените. Най-често протича с едностранна болка в бъбречната област, обща отпадналост и покачване на телесната температура. Често има гадене и повръщане. За разлика от грипа няма кашлица, хрема и зачервяване на очите. Изисква спешно лечение, често пъти в болнична обстановка. 
Простатитът е едно от най-разпространените заболявания при млади мъже. По литературни данни всеки един от 11 мъже се е сблъсквал с това заболяване. Въпреки че е познат от дълго време, простатитът е сериозно предизвикателство към специалиста уролог, защото диагностицирането и надеждата за успешното му лечение често си остава една химера. Трудностите идват от това, че всички видове простатити /остър, хроничен, възпалителен и други/ се представят с много сходна клинична картина, включваща симптоми от страна на долния уринарен тракт - затруднено уриниране с вяла струя, болка в малкия тас и тестисите, еректилни дисфункции и други. Трудната диагностика често води до провеждането на ненужни с ниска информативна стойност изследвания с последващо неадекватно лечение, което не само че не облекчава, а често и задълбочава симптомите. Това фрустрира болните и фокусира цялото им внимание върху болната простата, което допълнително затруднява лечението. 
В заключение мога да кажа, че лечението на инфукциите на пикочните пътища и симптомите на долния уринарен тракт изискват специално внимание от страна на уролога и неговия екип - клиничен микробиолог, специалист клинична лаборатория, фармаколог и психолог, но и търпение и съдействие от страна на пациента.