Седем съдии от Окръжния съд са удостоени със служебна благодарност от Висшия съдебен съвет. Отличените магистрати Татяна Черкезова, Николинка Чокоева, Палма Тараланска, Ралица Герасимова, Антоанета Атанасова, Александър Иванов и младши съдия Атанас Димитров получиха грамотите си от председателя на ОС Искра Блъскова, която им благодари за положените усилия и проявения висок професионализъм при участието им в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
За работата си в същата програма с грамоти от ВСС бяха отличени и съдиите Велизар Бойчев и Ивайло Йосифов от Районния съд.
За участието си в образователната инициатива са отличени и трима съдии от Административния съд - председателят Диян Василев, Ина Райчева и Вилиана Върбанова. Грамота има и за говорителя на АС Ваня Янева, която е наставник на програмата - координира преговорите с просветния инспекторат и училищата и организира лекциите.У