Декларация за създаване на първи по рода си в България образователен алианс за университетско-училищно партньорство подписаха вчера ректорът на Русенския университет проф.Велизара Пенчева и директори на средни училища от Русенска област. Учредяването на подобна структура няма аналог в България. Това стана по време на годишната среща на РУ с училищни директори, в която взеха участие също Соня Мелоян от Министерството на образованието и науката и Росица Георгиева, началник на регионалното просветно управление. 
Алиансът ще развива добрите практики в сътрудничеството на РУ и русенски гимназии, ще се провеждат много съвместни дейности, като акцент ще бъде българо-румънският трансграничен регион и Дунавският макрорегион, уточниха от висшето училище. Учениците ще развият изследователски и анализаторски умения, а това ще допринесе за тяхното кариерно ориентиране, надяват се създателите на алианса.  У