Числата от 15-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 46, 3, 42, 1, 45, 29.

II теглене: 46, 5, 37, 27, 31, 9.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 25, 42, 12, 4, 5.

---------------------

5 от 35

I теглене: 29, 1, 17, 14, 18.

II теглене: 22, 14, 11, 6, 34.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 2, 5.

Печеливши цифри: 5, 5, 9.