Европейската комисия предложи на Съвета на ЕС и на Европейския парламент Полша да бъде лишена от право на глас при обсъждането и приемането на общностните решения.

Това е първото предложение в историята за задействане на чл. 7 от договора за ЕС. Той беше приет, след като през 2000 г. в управляващата коалиция в Австрия влязоха крайнодесни сили. Заради липсата на подобен текст тогава, държавите от ЕС едностранно замразиха отношенията си с Виена за девет месеца.

Зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс отбеляза, че Комисията остава открита за разговор с полските власти, когато преценят за уместно. Той уточни, че предложението се налага заради постоянно неспазване от страна на Полша на правилата в ЕС, особено с приетите промени в законодателството, свързано с дейността на съдебната власт.

Тимерманс поясни, че в следващите три месеца ЕК може да оттегли предложението си, ако Варшава изпълни списък от мерки. Все още имаме надеждата, че можем да постигнем решение в интерес на поляците и на ЕС, добави той.

ЕК днес е приела три решения – списък с мерки, които трябва да бъдат приложени от полските власти, предложение за задействането на чл. 7 от договора за ЕС (лишаване от право на глас), както и Варшава да бъде предадена на Съда на ЕС.

Тимерманс отчете, че досега ЕК е издала на Полша три препоръки, като комисията и Варшава са разменили 25 писма. Същевременно полските власти са променили 13 закона, които заплашват върховенството на правото и разделението на властите.

„Не ни беше лесно да вземем днешното решение, но нямахме друг избор”, заяви Тимерманс.

„Винаги сме били ясни какво искаме от полските власти. Потвърждаваме поканата си към полския външен министър, готов съм и аз да пътувам до Варшава”, добави той.

„Останахме открити за разговор, който тази година не се състоя. Готови сме да разговаряме във всеки ден от годината, както е удобно за полските власти”, допълни зам.-председателят на ЕК.

Тимерманс отбеляза, че международни институции и неправителствени професионални организации са подкрепили оценката на ЕК на новото полско законодателство. По неговите думи има съмнения, че новите полски закони са противоконституционни.

Върховенството на закона защитава спазването на всички европейски ценности, работата на общия пазар, поддържа взаимното доверие в ЕС. Прилагането на европейското право засяга дейността на ЕС”, поясни Тимерманс.