ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2017 г. Преведени са общо над 40,5 млн. лева на 11 864 животновъди. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) подпомагане от общо 14 752 815 лева получават 6486 фермери. За обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) са изплатени 2 957 972 лева на 264 стопани. Още 22 770 278 лева субсидии са разпределени между 5573 фермери по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК).
Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по първата схема е 142 лв. Плащането по ЕЖСК-месо е 271,25 лв. за първите 250 допустими за подпомагане животни и 217 лв. на глава добитък за тези, които надхвърлят 250-тото животно. Ставката по СМлК е 254 лв. на едно допустимо за подпомагане животно.
Земеделските стопани, кандидатствали по трите схеми на обвързана подкрепа, трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.