Едни от често регистрираните щети вследствие на вандалски прояви в Русе са по пътните знаци, като само за последните три месеци са унищожени над 200 табели. В тази връзка от общината вече ще монтират пътните знаци, като подсилват основите им. 
Най-често обект на посегателство стават знаците за предимство или забрана за паркиране, като не липсват случаи, в които изчезват знаци, а това създава риск за водачите. Поражения има и по парапетите и оградите, като през последната година увредени от транспортни произшествия и вандализъм са 238 линейни метра.