Подозираната за замърсяване на въздуха в Русе фирма „Монтюпе“ внесе доклад за проектиране на пункт за непрекъснато наблюдение на изпусканите от завода за леене на алуминиеви автомобилни части емисии, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
Така бе изпълнено решението, взето по време на посещението на министъра на околната среда и водите Нено Димов в средата на юли в Русе. Тогава от дружеството се ангажираха, че ще изготвят инвестиционна програма и ще се погрижат да следят за газовете, които отделят.
Във внесения в РИОСВ доклад са включени 14 органични замърсители, специфични за производството на завода. За част от тях в законодателството има норми, а останалите ще се следят чрез нивата им във въздуха на границите на предприятието. 
Предстои екоинспекцията да разгледа предложението и да определи, къде точно в Източната промишлена зона да бъде пунктът, както и каква измервателна техника трябва да се осигури. 
Проверките на РИОСВ са показали, че вече е извършена реконструкция на част от сърцарните машини, за да се подобрят условията на работа, а до края на годината същото ще стане и с аспирационната система на една от производствените линии за леене на алуминий в проблемното хале номер 3.