Българите са на второ място в Европейския съюз (ЕС) по дял на населението в риск от бедност и социално изключване, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. През 2016 г. почти 48% от българите са били в риск от бедност и социално изключване, сочи европейската статистика. Средно за ЕС този дял е 15,7%. 
Оптимистична тенденция е, че делът на хората с материални затруднения и в риск от социално изключване у нас намалява. През 2014 г. е бил 52,4%, а през 2015 г. - 50,6%. Тенденцията е валидна в целия ЕС, където през 2014 г. този дял е бил 19,3%, а през 2015 г. - 17,2%.
Лидер по дял на населението в риск от бедност и социално изключване е Румъния, където този дял достига 50%. След нас е Гърция с 36%, следвана от Унгария с 32% и Литва с 29%. На другия полюс е Швеция, където само 3% от населението е в риск от бедност, материални затруднения и социално изключване. Този дял достига 4% във Финландия, 5% в Люксембург и 6% в Дания.
Като цяло най-голям е рискът от бедност и социално изключване в групата на населението на ЕС с основно и по-ниско образование. Над една четвърт от населението на блока попада в рисковата група. При хората със средно образование 14% са в риск от бедност и социално изключване, а при населението с висше образование - само 5%.