Имаме тригодишна фолклорна група „Теменуга“ при читалище „Зора-1930г.“, на която съм ръководител. Покрай нея се породи желание да се срещаме по-често и пригодихме една от училищните стаи за клуб на пенсионера. И за всяка следваща „седянка“, както ние, поменските жители, наричаме срещите си, посетителите ставаха все повече.
Печката бумти, уютно е, а украсата се сменя според предстоящите празници. Вече три години всеки петък прекарваме там час-два. Обменяме мнения за живота в селото, а масата винаги е пълна, защото всеки носи лакомства. Празнуваме рождени дни на присъстващи, на деца и внуци. Всеки е щедър, носи тиха топлина в душата и си тръгва доволен, че живее.
На 8 декември отново се събрахме в клуба. А там сръчните трудолюбиви ръце бяха изготвили поредната изненада - нови прекрасни пердета, стените окичени с елхови клончета, изпъстрени с бляскави клонки бръшлян, с естествени шишарки и есенни малки храсти с топчета. А елхата - красива, с топки от ламе. Няколко жени нанизали пуканки, люти чушлета, обвили орехи в станиол. Всеки по своему взе участие и заедно се радвахме.
А на следващата „седянка“ ще съберем помощи за хората в неравностойно положение в община Две могили. Дано добротата на всеки един от нас стигне до тях.
Назифе Бекирова,
с.Помен, Две могили