Комисията за енергийно и водно регулиране предлага да се увеличи преференциалната цена, по която „Топлофикация Русе“ продава произведената по високоефективен начин електроенергия, стана ясно на вчерашното обществено обсъждане в сградата на регулатора в столицата. Промяната касае тока, добиван при комбинираното производтво на електрическа и топлинна енергия. Предвижда се преференциалната цена да се увеличи с 3,88% - от 149,34 на 155,14 лева. 
Планираното количество електроенергия от високоефективното комбинирано производство остава в същия размер - 190 600 MWh, така че увеличената с 5,80 лева на MWh изкупна цена ще донесе около 1,1 млн. лева допълнителни приходи за „Топлофикация Русе“. Те обаче само ще компенсират нарасналата цена на въглищата, които в сметките на КЕВР поскъпват от 176,82 лв./тон на 193,09 лв./тон. Така че разликата между необходимите приходи и планираните разходи остава същата. Все пак ефектът за финансите на русенската централа ще е положителен, тъй като разчетите на КЕВР се доближават малко по-близо до действителността.
Русенският ТЕЦ може да изгаря в парогенераторите си вносни въглища с много специфични характеристики, които могат да бъдат доставени единствено от внос от централноазиатската част на Русия в близост до границата с Китай (област Кемерово, окръг Красноярск). Тези въглища се транспортират от Русия транзитно през Украйна и от пристанище Измаил по река Дунав пристигат до Русе. Политическата обстановка в Украйна води до повишаване на транспортните разходи, които играят основна роля в крайната стойност на въглищата.
Разстоянието от въглищните мини, от които се закупуват въглищата до Измаил, е около 6000 км. Към тях се добавят 500 км от Измаил до Русе, претоварни разходи, терминални такси и др. Точното планиране на цената им е практически невъзможно и заради твърде променливия обменен курс между рублата и щатския долар.