Девет фирми от региона включва актуализираният в началото на април списък с одобрените първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко. За животновъдите в Русенско работят „Лактен“ ООД, „Сирма Приста“ АД, „Лактис“ ЕООД, „Ла Фениче“ ЕООД, „Дунавска млечна компания“ ООД, „Диде Милк Био“ ЕООД, „Стандарт 90“ ЕООД, „Ултраслан“ ЕООД и „Веси“ ООД.
 В списъка влизат 388 първични изкупвачи от цялата страна, разпределени по области. Имената им се обявяват периодично според изискванията на общата организация на пазарите на земеделска продукция в ЕС.