Приключват дейностите по цялостното преасфалтиране на проблемния бул.“Родина“ при жп прелеза край пазара. Екипите на общинско предприятие „Комунални дейности“ положиха 460 тона асфалт на близо 4000 кв.м площ. Обхванати бяха и четирите прилежащи улици „Стряма“, „Юрий Венелин“, „Карлък“ и „Васил Друмев“. Преди това пък изцяло беше преасфалтирана северната част на булеварда в района зад гаражите на Русенския универтситет, където на 1-километровия участък бяха положени близо 600 тона асфалт. Дейностите са част от програмата на „Комунални дейности“ за ремонт на улици, тротоари и междублокови пространства.