В шестте студентски общежития на Русенския университет има 2400 места и те могат да бъдат заети, ако условията са добри, но в момента капацитетът е запълнен само около 60%. Дограмата не е сменена, сградите не са санирани, а това означава много разходи за електроенергия и по-високи наеми. За основния ремонт на четирите общежития, тъй като две са реновирани и са в добро състояние, са необходими около 8-10 милиона. Студентските общежития в Русе обаче са собственост на държавното предприятие „Студентски общежития и столове- София“, което се управлява от образователното министерство.
Това стана ясно на вчерашната пресконференция на Студентския съвет на университета с председател Станимир Бояджиев, в която участва и ректорът проф.Велизара Пенчева. Тя подчерта, че академичното ръководство нееднократно е заявявало желание общежитията и столът да бъдат прехвърлени към университета, но до момента няма никакъв резултат. Трябва да се търсят целеви средства от страна на държавата и да се направи основен ремонт на четирите общежития, каза още тя. Всъщност Русенският университет е един от петте в страната, които не стопанисват студентските столове и общежития. А иначе месечният наем за общежитията за летния период е 60 лева, а през зимния 65 лв. плюс такса консумативи заради големия разход на енергия. 
Друг проблем, на който от Студентския съвет обърнаха внимание, е необходимостта от увеличение на размера на стипендиите. Този семестър в университета стипендии вземат 651 студенти, като отличниците получават 80 лева, а останалите по 70 лв.