1/5 от приходите от подоходното облагане да се преотстъпят на общините, в които този доход е събран. Това предложение лансира Институтът за пазарна икономика в рамките на представянето на ежегодното изследване „Регионални профили 2017“. Според икономистите, смяната на модела би пречупила тенденцията на покачване на местните данъци и такси, с които най-закъсалите общини се опитват да закърпят бюджетите си.
Предложението на ИПИ е подоходният данък да се събира както досега (от НАП), като автоматично да се преотстъпва 1/5 от приходите на принципа „парите следват личната карта“ - парите отиват там, където е регистрирано лицето. Сметките на ИПИ показват, че този ресурс би се равнявал на 634 млн. лв. за 2018 г., което означава почти удвояване на собствените данъчни постъпления на общините. 
Ефектът за община Русе би бил увеличаване на приходите с 13 490 871 лева, са изчислили икономистите. За по-малките общини от областта, където населението е далеч по-малобройно, допълнителният приход не е толкова голям като абсолютни числа, но в процентно отношение е още по-значим. Община Ветово би получила 582 079 лева, Иваново - 218 769 лева, Сливо поле - 395 239 лева, Борово - 146 185 лева, Две могили - 241 828 лева, Ценово - 108 696 лева, и Бяла - 181 993 лева.
Сметките на ИПИ са на база брой работещи и нива на заплати във всяка община. Тази реформа би подобрила неимоверно състоянието на общинските бюджети, създавайки възможности както за покриване на задължения, така и за нови капиталови разходи. Създават се и стимули на местните власти да работят за повече инвестиции, по-висока заетост и трудови доходи.
Общият извод е, че всички общини биха спечелили от променения модел, като тези, които концентрират повече икономическа активност (по-висока заетост и по-високи заплати), ще получат ресурс, който би ги направил в пъти по-независими от централната власт, смятат икономистите.