Децата отказват да избират работнически професии, а родителите не ги насочват към тях. Това беше главният извод, който бе направен вчера на съвместното заседание на областната комисия по образованието. Поводът бе информацията за държавния план-прием по професии и специалности в областта за тази учебна година. Четири профилирани паралелки са отпаднали от приема след 7 клас - те са в СУ „Възраждане“, СУ „Йордан Йовков“, гимназията „Панайот Волов“ в Бяла и в гимназията в Две могили. При професионалните паралелки не са се състояли два от заложените в заявките класове: по мебелно производство в ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура и по мехатроника в ПГ по промишлени технологии „Атанас Буров“. При помощните паралелки от планираните две едната е закрита - тя е в ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“. 
При приема след завършен осми клас закритите паралелки са 4: по корабни машини и механизми в ПГ по речен транспорт, по ветеринарна техника и хляб и сладкарство в ПГ по селско стопанство „Ангел Кънчев“, по топлотехника в ПГПТ „Атанас Буров“, по механизация на селското стопанство в ПГ „К.Тимирязев“ в Две могили.
При задочниците също има две закрити паралелки, при това по специалности, които са търсени и нужни, каза Георгиева. Става дума за обучение на специалисти по вътрешни облицовки и бояджийство в ПГ по строителство и за клас с две специалности - автотранспортна техника и микробиологичен контрол в ПГ по транспорт. Тенденциите, които се очертават, не са никак оптимистични, коментира Георгиева. Тя и нейните колеги недоумяват докъде може да отведе инерцията, която кара родители и ученици да заобикалят професионалните гимназии, а в същото време строителни, мебелни и шивашки фирми да търсят постоянно работници. 
Преди време бях попитал един колега в Германия как на запад са измислили дуалното обучение - отговорът му беше поразяващ, каза Пламен Атанасов, председател на Синдиката на българските учители в Русе. Дуалния модел сме го заимствали от вас, от това, което правехте вие през 60-те години, отговорил западният специалист. Тогава практически към всеки техникум имаше СПТУ - Средно професионално-техническо училище, учениците половината си обучение преминаваха в цехове и на поточни ленти, като усвояваха истински професия, припомни Атанасов, като обобщи: „Сега този модел е разрушен, а ако не направим нищо, разрухата ще продължи“.