5 847 243 лева ще струва ремонтът на два общински пътни участъка в Борово, а средствата ще бъдат осигурени по проект, който общинската администрация спечели. Вече е подписан и договорът между общината и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 
В проекта е включена реконструкцията на третокласния път от Обретеник до началото на Горно Абланово и участък от републиканския път до центъра на Екзарх Йосиф. 
С основния ремонт на двете пътни отсечки се очаква да се разкрият нови работни места в сектора на строителството и поддръжката. С подобряването на качеството на пътната мрежа ще се улесни достъпът до обществените услуги, като ще се привлекат също и хора в трудоспособна възраст. Те ще могат да бъдат по-мобилни и по отношение на заетост на близки населени до общината места, посочват от екипа на проекта.