Умалени модели на 45 значими културно-исторически обекта в трансграничната зона на България и Румъния са подредени в изложба в Канев център.
Макетите са създадени по проект „Дунав - Река с много история“, обясни координаторът на проекта Емил Манов. Целта е популяризиране на културно-историческите обекти, разположени от двете страни по поречието на река Дунав.
В инсталацията, която е с обща дължина 18 метра и е широка 4 метра, могат да се видят 24 макета на обекти от Северна България. Сред тях са умалени модели на двата моста над река Дунав - при Русе-Гюргево и Видин-Калафат, на крепостта Баба Вида, на джамията „Осман Пазвантоглу“, на църквата на Клисурския манастир, на парахода „Радецки“, на националния парк „Христо Ботев-връх Околчица“, на архитектурно-парковия комплекс „Дворецът“ в Балчик. Русе е представен с макети на сградата на операта, на музея и на библиотеката.
От румънската страна са представени модели на 21 културно-исторически обекта.
Всеки един от макетите е снабден със собствено осветление и озвучаване със слушалки, чрез които посетителите могат да чуят кратка история за дадения обект и неговото местонахождение.
Изложбата ще остане в Русе до 1 декември.