Строежът на магистралата между Русе и Велико Търново крие риск за установеното преди няколко месеца единствено находище в България на критично застрашеното растение Ангелова метличина /centaurea angeleskui/. Полското цвете е открито на левия долен склон на река Русенски Лом в Басарбово около 21-вия километър от трасето на бъдещата магистрала. Там и при трите предложени варианта за пресичането на долината на реката се предвижда изграждане на мост с дължина 717 метра. Поради тази причина участъкът е една от най-конфликтните точки на проектите за трасе на дългоочакваната магистрала, смятат от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките.
Основният проблем идва от факта, че проектантът е предложил само един вариант за пресичането на долината на Русенски Лом, която е част от защитена зона Ломовете, смята гл.ас. Стоян Стоянов, изготвил изпратеното преди няколко дни становище на института до еко министъра Нено Димов, като настояват да се приложат необходимите мерки за защита на Ангеловата метличина. В писмото се предлага да се въведат някои допълнения и ограничения относно вариантите на трасето, като считат, че на етапа за общественото обсъждане това е допустимо. 
Предлагаме екоминистерството като ръководител на процедурата по ОВОС /Оценка за въздействие на околната среда/ да изисква проектирането на алтернативен вариант за пресичане на долината на Русенски Лом или строителната техника да се придвижва с внимание в зоната, където е установено единственото в България находище на рядкото растение, се посочва в писмото. 
В него се обяснява още, че Ангелова метличина е критично застрашен вид, който е включен в Червената книга на Румъния и Молдова. Общият брой на неговите популации е по-малък от 10, като по-голяма част от тях не са потвърждавани през последните 50 години. В момента в България то е в процес на проучване, като след това се очаква да бъде предложен за включване в закона за биологичното разнообразие, а зоната край Басарбово, където е открито находище, да бъде обявена за защитена територия.
Дали Ангеловата метличина ще се отрази на процедурите около строителството на магистралата Русе-Търново все още не може да се прогнозира. Повече светлина по въпроса вероятно ще хвърли предстоящото обществено обсъждане на екологичната оцента на трасето.