Дни на консултантите започнаха по проекта на общината „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“. Дните продължават до края на ноември, като консултациите ще се провеждат в квартал „Чародейка“, в центъра, който се намира във филиал „Светилник“ на детска градина „Червена шапчица“, а също и в Комплекса за интегрирани социални услуги за деца в квартал „Дружба“. Всеки ден от 10 до 17 часа педиатри, гинеколог, кинезитерапевт, логопед, психолози, юрист и други ще отговарят на въпроси на посетители, свързани с детското здраве и възпитание.