Консорциум от четири фирми ще осъществява надзор върху строителството на първите два участъка от магистралата Русе-Велико Търново. И по двете обществени поръчки - за участъка Русе-Бяла и за обхода на Бяла  победителят е един - дружество по Закона за задълженията и договорите „Лидер Консулт“, в което участват „Трафик холдинг“, Аксаково, „Строл-1000“ АД,  София, „Ен Ар Консулт“ ЕООД, Хасково и „ДеНиДи“ ЕООД, Аксаково.  

Те ще си разделят хонорар от около 23,5 млн. лева.  
Освен строителен надзор ДЗЗД „Лидер Консулт“ трябва да извършва консултантски услуги в пълен обем - преглед на проектите и изготвяне на комплекни доклади, проверки за съответствие и др.
Както „Утро“ писа, участъкът Русе-Бяла с дължина 40.2 км ще се строи от обединението ДЗЗД „Хемус-16320“, в което участват „Инфра Експерт“ АД, „Автомагистрали-Черно море“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ЕООД. Договорът е за 876 525 100,64 лв. без ДДС (21.8 млн. лв./км), докато прогнозната стойност на поръчката беше 536 391 000 лв. без ДДС. Участъкът трябва да е готов до август 2028 г.
Обходът на Бяла с дължина 35,4 км ще се изпълни от ДЗЗД „АМ Русе Търново“, в което участват „Европейски пътища“ АД, „Грама Холд“ ЕООД, „Водно строителство - Благоевград“ АД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Пътпроект 2000“ ООД. Договорът е за малко над 660 млн. лева. Този участък трябва да е готов до До 23 окт 2027 г.