Няма да платя и стотинка за несвършена работа в пълен обем. Достатъчно средства сме отделили за зимно поддържане и ще бъда безкомпромисен при вина на фирмите, когато има щети и недай боже жертви. Това заяви категорично кметът Пламен Стоилов на вчерашната втора среща за зимната подготовка, на която беше обсъдена подготовката на фирмите, структурите, институциите и кметствата за работа в зимни уславия.
Всеки е длъжен да изпълни задълженията си в пълен обем, защото това го дължим на гражданите, каза Стоилов и разпореди също листата да се оберат, а шахтите да се почистят и продухат преди да падне снегът. 
Вече са проверени 12 автобуса от общинската транспортна схема, от които един е с износени гуми, а 4 са с непроверени пожарогасители. От 6-те проверени инспектирани автобуси за един е дадено предписание за смяна на задните гуми. 
Сметопочистващата техника е в изрядно състояние за зимните условия, отбеляза шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров. 
Предстои да се изпрати писмо до транспортните фирми да се почистват при сняг своевременно базите, където са автобусите и тролейбусите.
Фирма „РПС“, която отговаря за почистването на уличната мрежа в града, има 19 собствени и 18 наети машини, както и 3 ръчни роторни снегорина. Има добър запас от материали, а като проблем отново посочиха неправилно паркираните автомобили. „Пътно поддържане Русе“ почиства входно-изходните участъци и четвъртокласната пътна мрежа, като разполага с 10 собствени и 4 наети машини. „Берус“ има 13 собствени машини, а в по-далечните места - Хотанца, Бъзън и Тетово, ще има постоянно налични машини за своевременно почистване на снега. 
Кметовете на малките населени места и представителите на ангажираните институции също заявиха готовността си да посрещнат зимата.