Имало е завишени стойности на ксилен и толуен в Русе. Това е отчетено на 14 ноември от 9 до 11 часа oт станцията за непрекъснато наблюдение на въздуха в „Здравец Изток“, съобщават от РИОСВ. Завишение обаче не означава превишаване на допустимите средночасови и средноденонощни норми, уточняват от инспекцията. 
Максимално отчетените стойности за ксилен са 23.4 микрограма на кубичен метър при средночасова норма от 200 микрограма, а за толуена пикът в стойността е 18.3 микрограма при средночасова норма 500 микрограма. Скоростта на вятъра при отчетените завишения е била ниска, а посоката му - северозападна. В норма са и следените серен и азотен диоксид, въглероден диоксид, озон, бензен и фини прахови частици. 
На 14 ноември пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух в кв. „Възраждане“ и РУ „Ангел Кънчев“ също не са регистрирали превишения на нормите на следените химически вещества.