След като през отпускарския август русенските хотели и места за настаняване отчетоха спад на броя отседнали в областта туристи и по-ниски приходи от нощувки, през септември те отново постигат по-добри резултати в сравнение с предишната година, показват данните на националната статистика. През деветия месец на годината в града ни са отседнали 7819 човека, от които 2695 чужденци. Реализираните от тях нощувки са 13 231, които носят приходи от над 655 хиляди лева.
В сранение със септември миналата година оборотите се покачват с 1,2 на сто. Повече са както българските, така и чуждестранните туристи. Реализираните нощувки се увеличават с 1100, от които 800 са на чуждестранни граждани. Туристите от други държави са платили за нощувки почти 300 хил. лева, 46% от всички приходи по това перо, което се дължи на факта, че те обикновено избират по луксозните и по-скъпи хотели.
В последния летен месец остават на високо ниво предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. През септември в тях са реализирани 6222 нощувки или 47% от всички. По-малко са посещенията в четиризвездните хотели - 5220 нощувки. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 345 хил. лева или 52,6% от всички. 
През септември в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 7, са пренощували 1215 лица, които са донесли приходи от 90 хил. лева.
Реализираните нощувки в общо 40 хотела и други места за настанявяне в областта са средно по 1,69 на човек, при 1,49 за предходния месец. Запълняемостта на легловата база е 26%, което означава, че от 100 легла средно по 74 на ден са оставали незаети. 
През септември с най-голям дял (46.9%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави членки на ЕС. Най-много са нощували тук гости от съседна Румъния - 446, следвани от граждани на Германия - 312 нощувки, и френски туристи - 285. 
Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 296. Висока активност отбелязват гостите от далечно Мексико - в местата за настаняване в областта през месеца са пренощували 123 лица, които са реализирали 905 нощувки или средно по 7.4. През деветия месец на 2017 г. 79.5% от нощувките на граждани на Германия и 75.3% - на Румъния, посетили област Русе, са реализирани в хотели. През септември местата за настаняване в област Русе са посетили гости от повече от 70 държави.