Почти 30% от обявите за работа в България предлагат минималната работна заплата за трудово възнаграждение. Това сочи направен от „Институт за пазарна икономика“ (ИПИ) анализ, базиран на данни от Агенция по заетостта.  Изследването е направено въз основа на обявите, за които е обявено заплащане, които всъщност са малка част - специално за Русе те са едва 28% от всички. Но офертите за работа на МРЗ вероятно са в същия порядък и за нашата област, където според официалната статистика всеки четвърти се разписва срещу минимално възнаграждение. 
За пореден път при прегледа на данните прави впечатление високият относителен дял на свободните работни места в страната, които предлагат минимално заплащане (29,3%). Ако наложим границата не на 460 лв., а на очакваното ниво от 1 януари 2018 г. (510 лв.), този дял скача до цели 42%. Най-просто казано, това е делът на свободните работни места в бюрата по труда, които могат да бъдат повлияни от планираното вдигане на минималното заплащане, коментират от ИПИ.
В много от по-бедните области на страната се наблюдава и изключително нисък дял на работните места, срещу които стои обявено заплащане и продължителност на работното време. Няма да е изненадващо, ако се окаже, че голяма част от „скритите“ условия за започване на работа са скрити по основателни причини (като например по-ниско от минималното заплащане или нежелание за разгласяване на реалното такова). Предвид факта, че само след два месеца 42% от предлаганите в момента работни места ще трябва да бъдат коригирани спрямо новата минимална работна заплата, тези проблеми може и да се задълбочат, смятат икономистите.