Аудиторията, четяща новини в печатните медии, е най-информирана, сочи международно проучване на американската агенция

Печатните медии са сред информационните източници, към които доверието е най-голямо въпреки кризата, предизвикана от безплатното съдържание в интернет и преминаването на повечето вестници онлайн. Това съобщава в свое проучване американската агенция Kantar след допитване до 82 000 потребители в САЩ, Великобритания, Бразилия и Франция.

Според изводите от проучването след нашествието на фалшивите новини доверието в традиционни медии като вестниците и списанията се е запазило. Потребителите дори са започнали да се завръщат към тях като към основен източник на информация, защото са се убедили, че

класическата

журналистика,

която се прави с

проверка на

новини и

разследвания,

доставя реални новини във времената на епидемия от фалшиви такива.

Печатните медии заемат пет от първите шест места на източници на новини, които читателите посочват като достоверни. Най-малко доверие хората имат към социалните мрежи и сайтове, присъстващи само онлайн на пазара.

Kantar отбелязва и още една тенденция – все по-успешен става моделът, в който читатели плащат за определено съдържание от вестниците онлайн.

Друг от изводите в проучването е, че усилията класическите медии да бъдат обявени за лъжовни, са се провалили. Репутацията на традиционните печатни медии, както и на телевизиите, се доказват като по-стабилни източници на информация от социалните мрежи. Обществеността също така е станала по-чувствителна към ролята на журналистите и тяхната работа за демокрацията. 72% от анкетираните са посочили, че се доверяват най-вече на списания, а на второ място на вестници и телевизия и радио. Само един на трима са посочили като достоверен източник социалните мрежи. 

Половината от потребителите на новини използват и сайтове, които присъстват само онлайн без печатни или тв и радиомедии зад гърба си.

При измерването на загуба на доверие агенцията стига до извода, че фалшивите новини

са влошили

репутацията

най-вече на

социалните

мрежи

Над 60 на сто от потребителите им казват, че им се доверяват вече по-малко или никак. При печатните медии загуба на доверие има сред 23% от аудиторията заради епидемията от фалшиви новини.

Във всички изследвани държави анкетираните са посочили, че фалшивите новини са повлияли на изборите. Общо 46% смятат, че заради фалшиви новини политическата ситуация се е променила. Рекордьори в това отношение са бразилците – там 69% преценяват влиянието на фалшивите новини върху изборите като решаващо. 

Аудиторията, четяща новини в печатни издания, е и най-информирана, посочва още проучването. 40% от печатните медии са увеличили броя на източниците си на информация в сравнение с 12 месеца по-рано. Интернет сайтовете, които присъстват само онлайн пък, продължават да използват като основен свой източник това, което са чули по телевизията.

Читателите стават и все по-внимателни към темата “фалшиви новини”.

70% казват,

че са се спрели

поне веднъж

да споделят

статия

в социалните мрежи, за която не са сигурни, че не е фалшива новина. Само един от петима признава, че споделя статии, прочитайки единствено заглавието им.